Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa

Zemgales šķīrējtiesaViens likums - viena taisnība visiem.

Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesaSākumlapaZemgales šķīrējtiesaTiesvedības maksaZemgales šķīrējtiesaKalkulatorsZemgales šķīrējtiesaIzdrukāt Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesaŠķīrējtiesaZemgales šķīrējtiesaDokumentiZemgales šķīrējtiesaReglamentsZemgales šķīrējtiesaTiesvedības maksaZemgales šķīrējtiesaKalkulators
Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesaLatZemgales šķīrējtiesaLitZemgales šķīrējtiesaEngZemgales šķīrējtiesaRus Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa
 

Kā noformēt līgumus?

Lai būtu iespējams izskatīt lietu Zemgales šķīrējtiesā, izmantojot šķīrējtiesa procesa priekšrocības, līgumos, kas tiek slēgti ar partneriem, pircējiem, pakalpojumu ņēmējiem un citiem, jāiekļauj papildus punkts - šķīrējtiesas klauzula.

Parasti to ietver līguma sadaļā:
"nobeiguma noteikumi" vai "strīdu izskatīšanas kārtība".

Klauzula (šķīrējtiesas līgums)

Visi strīdi, tai skaitā tie, kas būs, par jebkurām tiesiskajām attiecībām starp Pusēm tiks galīgi izšķirti, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Zemgales šķīrējtiesā, reģistrācijas numurs 40003760351, saskaņā ar minētās šķīrējtiesas reglamentu, rakstveida procesā, bez sprieduma motivējuma, viena šķīrējtiesneša sastāvā, un ar nosacījumu, ka gadījumā, ja atbildētājs neiesniedz atsauksmi uz prasību, uzskatāms, ka tas atzīst prasību.

Līgumu paraugi

Esošie dokumenti ir tipveida paraugi un konkrētai situācijai var būt nepieciešamas korekcijas. Šajā sadaļā esošiem dokumentiem ir tikai informatīvs raksturs un Zemgales šķīrējtiesa nenes nekādu atbildību par to satura izmantošanu jebkādos nolūkos un jebkādiem mērķiem.

Paraugs AIZDEVUMA LĪGUMS starp Fiziskām personām

Paraugs AIZDEVUMA LĪGUMS ar Galvotāju

Paraugs AIZDEVUMA LĪGUMS ar Hipotēku

Paraugs PIRKUMA LĪGUMS Dzīvoklim uz Nomaksu

Paraugs Nedzīvojamo telpu NOMAS LĪGUMS

Paraugs Līgums Par MEDĪBU TIESĪBU NODOŠANU

Paraugs VIENOŠANĀS PAR PARĀDA ATMAKSU starp fiziskām personām

Paraugs VIENOŠANĀS PAR PARĀDA ATMAKSU starp juridiskām personām

 

 

Zemgales šķīrējtiesa