Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa

Zemgales šķīrējtiesaViens likums - viena taisnība visiem.

Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesaSākumlapaZemgales šķīrējtiesaTiesvedības maksaZemgales šķīrējtiesaKalkulatorsZemgales šķīrējtiesaIzdrukāt Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesaŠķīrējtiesaZemgales šķīrējtiesaDokumentiZemgales šķīrējtiesaReglamentsZemgales šķīrējtiesaTiesvedības maksaZemgales šķīrējtiesaKalkulators
Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesaLatZemgales šķīrējtiesaLitZemgales šķīrējtiesaEngZemgales šķīrējtiesaRus Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa
 

ZEMGALES ŠĶĪRĒJTIESAS IZMAKSAS

Prasības summa

Tiesvedības maksa

Līdz EUR 1423.99

EUR 192.09 + 12% no summas

EUR 1424 - EUR 7114.99

EUR 362.85 + 3,1% no summas, kas pārsniedz EUR 1424

EUR 7115 - EUR 28 457.99

EUR 539.27 + 2% no summas, kas pārsniedz EUR 7115

EUR 28 458 - EUR 142 287.99

EUR 966.13 + 1,6% no summas, kas pārsniedz EUR 28 458

EUR 142 288 - EUR 711 436.99

EUR 2787.41 + 1,2% no summas, kas pārsniedz EUR 142 288

No EUR 711 437

EUR 9617.20 + 0,7% no summas, kas pārsniedz EUR 711 437

Nemantiskās prasības

EUR 400

Prasības summa

Šķīrējtiesneša honorārs

1 šķīrējtiesnesis

3 šķīrējtiesneši

Līdz EUR 1423.99

EUR 107

EUR 71

EUR 1424 - EUR 7114.99

EUR 142

EUR 114

EUR 7115 - EUR 28 457.99

EUR 228

EUR 157

EUR 28 458 - EUR 142 287.99

EUR 541

EUR 299

EUR 142 288 - EUR 711 436.99

EUR 925

EUR 498

No EUR 711 437

EUR 1394

EUR 768

Nemantiskās prasības

EUR 200

EUR 150

* Izcenojumi ir spēkā no 01.01.2014.

* Atlīdzība par pasta izdevumiem EUR 17.

* Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem EUR 173 apmērā. Ja šķīrējtiesas sēde ilgst ilgāk par divām stundām, atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem nosakāma pēc likmes EUR 85 stundā, kas iemaksājama šķīrējtiesai papildus.

* Atlīdzību par tulka vai eksperta pakalpojumiem nosaka šķīrējtiesa.

* Atlīdzība par lietas materiālu kopēšanu ir EUR 0.85 pa lappusi.

* Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.

Rekvizīti

Biedrība "ZST"
Reģ.Nr.:40008159279
Banka: A/S "Swedbank"
Konts: LV77HABA0551037715820
Kods: HABA LV 22

ZEMGALES ŠĶĪRĒJTIESA
Dibināta 2002.gada 21.martā
Reģistrācijas numurs šķīrējtiesu reģistrā: 40003760351
Kanceleja: Kastaņu iela 5 - 12, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Darba laiks: 10.00 - 17.00, S -, Sv -

 

 

Zemgales šķīrējtiesa