Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa

Zemgales šķīrējtiesaViens likums - viena taisnība visiem.

Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesaSākumlapaZemgales šķīrējtiesaTiesvedības maksaZemgales šķīrējtiesaKalkulatorsZemgales šķīrējtiesaIzdrukāt Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesaŠķīrējtiesaZemgales šķīrējtiesaDokumentiZemgales šķīrējtiesaReglamentsZemgales šķīrējtiesaTiesvedības maksaZemgales šķīrējtiesaKalkulators
Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesaLatZemgales šķīrējtiesaLitZemgales šķīrējtiesaEngZemgales šķīrējtiesaRus Zemgales šķīrējtiesa
Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa Zemgales šķīrējtiesa
 

Kas ir šķīrējtiesa?

Šķīrējtiesa ir nevalstiska jurisdikcijas institūcija, kas izskata un izspriež tai pakļautās civillietas.

Modernajā sabiedrībā šķīrējtiesas ir plaši atzīts un izmantots mantisko strīdu noregulēšanas veids ne tikai valstu iekšējās nacionālajās civilajās un komerciālajās attiecībās, bet arī starptautiskajā tirdzniecībā.

Kādas ir šķīrējtiesas priekšrocības?

1. Ātra izskatīšana

Šķīrējtiesā strīds tiek izšķirts vienreiz, nolēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. Tas veicina ātru un objektīvu strīda izskatīšanu starp pusēm, ņemot vērā to, ka šķīrējtiesā strīda izšķiršana parasti aizņem aptuveni divas līdz četras nedēļas, bet valsts tiesās, tiesvedības process, var ieilgt līdz vairākiem mēnešiem un pat gadiem.

2. Ekonomiskums

Ņemot vērā to, ka šķīrējtiesa pieņem nolēmumu vienas instances tiesas procesā, tad arī izdevumi ir mazāki, jo nav jāizdod papildus naudas līdzekļi vairākiem tiesas procesiem kā tas notiek valsts tiesu sistēmā.

3. Ērtums

Ja lieta nodota izskatīšanai šķīrējtiesā, tiesnesis var izskatīt lietu uz iesniegto pierādījumu pamata "Rakstveida procesā".

Pēc pušu vienošanās tiek noteikta valoda, kādā tiks izskatīta lieta.

Strīda izskatīšana notiek slēgtā šķīrējtiesas sēdē, kas nodrošina konfidencialitāti, un liedz nepiederošām personām iegūt informāciju par tiesvedības procesu.

Ar ko atšķiras šķīrējtiesu un valsts tiesu sistēmas?

Lai varētu veikt piedziņu vispirms ir nepieciešams tiesas vai šķīrējtiesas spriedums. Uz sprieduma pamata tiek izsniegts izpildu raksts. Pamatojoties uz izpildu rakstu Tiesu izpildītājs veic piedziņu.

Zemgales Šķīrējtiesā

Tiesas procesi

Laiks

Darbība

Rezultāts

1

0.5 - 2 mēneši

Šķīrējtiesas sēde

Galīgs nolēmums

Valsts tiesu sistēmā

Tiesas procesi

Laiks

Darbība

Rezultāts

1

6 - 24 mēneši

Lietas izskatīšana 1.instances tiesā

Pārsūdzams

2

6 - 24 mēneši

Lietas izskatīšana apelācijas kārtībā

Pārsūdzams, nolēmums stājas spēkā

3

6 - 24 mēneši

Lietas izskatīšana kasācijas kārtībā

Galīgs nolēmums,
vai 4. tiesas process

4

6 - 24 mēneši

Atkārtota lietas izskatīšana tai pašā tiesā, citā tiesas sastāvā

Pārsūdzams, nolēmums stājas spēkā

5

6 - 24 mēneši

Lietas izskatīšana kasācijas kārtībā

Galīgs nolēmums,
vai 4. tiesas process

...

...

...

...

Izmantojot Valsts tiesu sistēmu process var ilgt gadiem. Pa šiem gadiem parādnieks var pārdot savu mantu, notērēt visus naudas līdzekļus un palikt maksātnespējīgs. Kā rezultātā var rasties situācija, ka nav no kā piedzīt parādu.

Lai izvairītos no šādas situācijas var izmantot iespējas, ko piedāvā Zemgales šķīrējtiesa un ietvert līgumos Zemgales šķīrējtiesas klauzulu.

Šķīrējtiesnešu saraksts

Uzvārds, Vārds

Kvalifikācija

Liepiņš Normunds

Advokāts

Makarovs- Makaronoks Pauls

Advokāts

Rečs Normunds

Advokāts

Bērziņš Andris

Advokāts

Ciniņa Ilva

Juriste

Skudra Aija

Juriste

Vintere Antra

Juriste

Brokāne Viktorija

Juriste

Apšs Gints

Jurists

Šneiders Artūrs

Jurists

Felikss Jasens

Jurists

 

 

Zemgales šķīrējtiesa