Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas

Zemgalės Trečiųjų teismasVienas įstatymas – viena teisybė visiems.

Zemgalės Trečiųjų teismas
Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismasHomeZemgalės Trečiųjų teismasTeisenos mokestisZemgalės Trečiųjų teismasKalkuliatoriusZemgalės Trečiųjų teismasPrint Zemgalės Trečiųjų teismas
Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas
Zemgalės Trečiųjų teismas
Zemgalės Trečiųjų teismasTrečiųjų teismasZemgalės Trečiųjų teismasDokumentaiZemgalės Trečiųjų teismasReglamentasZemgalės Trečiųjų teismasTeisenos mokestisZemgalės Trečiųjų teismasKalkuliatorius
Zemgalės Trečiųjų teismas
Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas
Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismasLatZemgalės Trečiųjų teismasLitZemgalės Trečiųjų teismasEngZemgalės Trečiųjų teismasRus Zemgalės Trečiųjų teismas
Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas Zemgalės Trečiųjų teismas
 

Kas yra Trečiųjų teismas?

Trečiųjų teismas – tai nevalstybinė juridinė institucija, kuri nagrinėja ir sprendžia jo kompetencijoje esančias civilines bylas.

Šiuolaikinėje visuomenėje, Trečiųjų teismas yra plačiai pripažįstamas ir naudojamas kaip turtinių ginčų reguliavimo būdas, ne tik valstybių vidaus nacionaliniuose civiliniuose ir komerciniuose santykiuose, bet ir tarptautinėje prekyboje.

Kokie yra Trečiųjų teismo pranašumai?

1. Greitas nagrinėjimas

Trečiųjų teisme ginčas sprendžiamas vieną kartą, jo nutarimas yra galutinis ir neapskundžiamas. Tai skatina greitą ir objektyvų ginčų sprendimą tarp šalių, atsižvelgiant į tai, kad Trečiųjų teisme ginčo nagrinėjimas paprastai užima nuo dviejų iki keturių savaičių, o valstybiniuose teismuose, teisenos procesas gali užsitęsti keletą mėnesių ar net metų.

2. Ekonomiškumas

Atsižvelgiant į tai, kad Trečiųjų teismas priima nutarimą vienos instancijos teismo procese, todėl sumažėja išlaidos, nes nereikia leisti papildomų piniginių lėšų keletui teisenos procesų, kaip tai vyksta valstybinių teismų sistemoje.

3. Patogumas

Jei byla perduota nagrinėti Trečiųjų teismui, teisėjas gali išnagrinėti bylą pateiktų įrodymų pagrindu "Raštiškame procese".

Šalims susitarus nustatoma kalba, kuria bus nagrinėjama byla.

Ginčų nagrinėjimas vyksta uždarame Trečiųjų teismo posėdyje, kas užtikrina konfidencialumą ir neleidžia pašaliniams asmenims gauti informacijos apie teisenos procesą.

Kuo skiriasi Trečiųjų teismo ir valstybinės teismų sistemos?

Kad būtų galima atlikti skolos išieškojimą, visų pirma yra būtinas teismo ar Trečiųjų teismo sprendimas. Teismo sprendimo pagrindu išduodamas vykdomasis raštas. Remiantis vykdomuoju raštu teismo vykdytojas atlieka skolos išieškojimą.

Zemgalės Trečiųjų teismas

Teismo procesai

Laikas

Veikos

Rezultatas

1

0.5 - 2 mėnesiai

Trečiųjų teismo posėdis

Galutinis sprendimas

Valstybinė teismų sistema

Teismo procesai

Laikas

Veikos

Rezultatas

1

6 - 24 mėnesiai

Bylos nagrinėjimas 1 instancijos teisme

Apskundžiamas

2

6 - 24 mėnesiai

Bylos nagrinėjimas apeliacijos tvarka

Apskundžiamas, nutarimas įsigaliojo

3

6 - 24 mėnesiai

Bylos nagrinėjimas kasacijos tvarka

Galinis sprendimas,
arba 4 teismo procesas

4

6 - 24 mėnesiai

Pakartotinas bylos nagrinėjimas tame pačiame teisme, kita teismo sudėtimi

Apskundžiamas, nutarimas įsigaliojo

5

6 - 24 mėnesiai

Bylos nagrinėjimas kasacijos tvarka

Galinis sprendimas,
arba 4 teismo procesas

...

...

...

...

Naudojantis Valstybine teismų sistema aukščiau paminėtas procesas gali tęstis keletą metų. Tų metų bėgyje skolininkas gali parduoti savo turtą, parasti visas savo lėšas ir tapti nemokiu. Dėl ko gali susidaryti situacija, kad nėra iš ko išieškoti skolos.

Kad išvengti tokios situacijos, galima pasinaudoti galimybe, kurią teikia Zemgalės Trečiųjų teismas ir į sutartis įtraukti Zemgalės Trečiųjų teismo klauzulę.

 

 

Zemgalės Trečiųjų teismas